Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Zawonia
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Oferty w trybie uproszczonym art.19a -w 2018 roku Oferty w trybie uproszczonym art.19a -w 2018 roku

Uproszczona oferta zadania publicznego pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+” -link.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+”.

W dniu 04 października 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i Inwalidów, oddział Rejonowy Trzebnica – koło nr 10 w Czeszowie, na realizację zadania publicznego pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 08 października 2018 r.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać w terminie do 15 października 2018 r.
•    bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•    listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).


 

Uproszczona oferta zadania publicznego pt. „Promocja Idei Odnowy Wsi  Dolnośląskiej – stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę altany w miejscowości Niedary” -link.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Promocja Idei Odnowy Wsi  Dolnośląskiej – stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę altany w miejscowości Niedary”.

W dniu 02 października 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Stowarzyszenia Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Promocja Idei Odnowy Wsi  Dolnośląskiej – stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę altany w miejscowości Niedary”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 04 października 2018 r.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać w terminie do 11 października 2018 r.
•    bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•    listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).


 

Uproszczona oferta zadania publicznego pt. "Niepodległościowy rajd terenowy" -link.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Niepodległościowy rajd terenowy”

W dniu 02 października 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Stowarzyszenia Związek Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław”, na realizację zadania publicznego pt. „Niepodległościowy rajd terenowy”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 04 października 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać w terminie do 11 października 2018 r.
•    bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•    listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).


 

Uproszczona oferta zadania publicznego pt. „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością z Gminy Zawonia” -link.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością z Gminy Zawonia”.

W dniu 12 września 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Trzebnickiego Stowarzy-szenia „Uśmiech Dziecka”, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych pn. „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób
z niepełnosprawnością z Gminy Zawonia”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 18 września 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać w terminie do 25 września 2018 r.:
•    bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 1
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•    listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego  „Minisiatkówka dziewcząt w Zawoni i na Dolnym Śląsku w roku 2018” -link do dokumentu.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Minisiatkówka dziewcząt w Zawoni i na Dolnym Śląsku w roku 2018”.

W dniu 17 sierpnia 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Fundacji Kraina Siatkówki, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku pn. „Minisiatkówka dziewcząt w Zawoni i na Dolnym Śląsku w roku 2018”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 21 sierpnia  2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać w terminie do 28 sierpnia 2018 r.
•    bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•    listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).


 

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego  „Upowszechnianie kultury fizycznej
turystyki i krajoznawstwa poprzez działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
-link do dokumentu.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej turystyki i krajoznawstwa poprzez działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

W dniu 14 czerwca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia  oferta Fundacji Wsparcia
Społecznego „amicorum omnia communia”, na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechnianie kultury fizycznej turystyki i krajoznawstwa poprzez działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 21 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać w terminie do 28 czerwca 2018 r.

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 1
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzad@zawonia.pl
  • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Harcerskie wakacje w Pobierowie 2018”.

W dniu 06 czerwca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia  oferta ZHP Chorągiew Dolnoślą-ska Hufiec Powiatu Trzebnickiego, na realizację zadania publicznego w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym organizowania atrakcyjnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  pn. „Harcerskie wakacje w Pobierowie 2018”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do 20 czerwca 2018 r.
•    bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•    listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt. Organizacja  i prowadzenie półkolonii  letnich „Słoneczne wakacje 2018” -link do dokumentu.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. Organizacja  i prowadzenie półkolonii  letnich „Słoneczne wakacje 2018”.

W dniu 22 maja 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci  i młodzieży pn. Organizacja  i prowadzenie półkolonii letnich „Słoneczne wakacje 2018”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 04 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do 11 czerwca 2018 r.

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
  • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób niepełnosprawnych z Gminy Zawonia”.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób niepełnosprawnych z Gminy Zawonia”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać w terminie do 20 kwietnia 2018 r.

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
  • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego  „Minisiatkówka dziewcząt  w Zawoni i na Dolnym Śląsku w roku 2018 – część I”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Minisiatkówka dziewcząt  w Zawoni i na Dolnym Śląsku w roku 2018 – część I”

W dniu 03 kwietnia 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Fundacji „Kraina Siatkówki”, na realizację zadania publicznego pt. „Minisiatkówka dziewcząt  w Zawoni i na Dolnym Śląsku w roku 2018 – część I”

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 09 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do 16 kwietnia 2018 r.
•    bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•   listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).


 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+” -link do dokumentu.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+”

W dniu 29 marca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i Inwalidów, oddział Rejonowy Trzebnica – koło nr 10 w Czeszowie, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób starszych pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do 11 kwietnia 2018 r.
•    bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•    listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+” -link do dokumentu.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.  zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+”
W dniu 07 marca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Polskiego Związku                          Emerytów,  Rencistów i Inwalidów, oddział Rejonowy Trzebnica – koło nr 10 w Czeszowie, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób starszych pt. „Aktywizacja osób w wieku 50+”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 13 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do 20 marca 2018 r.
•    bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6
•    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: uchwaly@zawonia.pl
•    listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).data wytworzenia2015-12-04
data udostępnienia2015-12-04
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kulik
ilość odwiedzin478
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zawonia, Trzebnicka 11 , 55-106 Zawonia, tel.: 71 312 81 82, 71 312 81 93, fax: 71 312 95 59, urzad@zawonia.pl, www.zawonia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@