Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Zawonia
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne - ogłoszenia Zamówienia publiczne - ogłoszenia


Wyjaśnienie treści SIWZ: Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych

 

GPI. 2/2019                                                                                                                Zawonia, dnia 11.02.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Gmina Zawonia, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Zapytania dotyczą zadania II

Zapytanie nr 1:

W projekcie zagospodarowania terenu w części opisowej istnieje zapis, jaki zakres zadania obejmuje miedzy innymi - wykonanie Otwartej Strefy Aktywności,

Na rysunku nr. PZT także jest ujęta otwarta strefa aktywności - w opisie są wyszczególnione ilości urządzeń, jakie mają być siłowni, zabawki na placu zabaw, stoły do gier, ławki Czy zamawiający może bardziej sprecyzować rodzaj i ilość urządzeń do zainstalowania na Otwartej Strefy Aktywności?

Czy otwarta strefa aktywności ma być wykonana?

Odpowiedź nr 1:

Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności nie jest częścią tego przetargu.

Zapytanie nr 2:

W przedmiarze Zadania II są dwie pozycje oczyszczenia rowu po 194 m każda razem 388 mb w rysunku nr PZT rys nr 1 zjazdy Czeszów A3 ilość rowu do oczyszczenia jest różna niż
w przedmiarze. Czy zamawiający może jasno określić dokładną ilość rowy do oczyszczenia?

Odpowiedź nr 2:

Dokładna ilość rowów do oczyszczenia to 182,50 mb. 

Zapytanie nr 3:

Ta sama sytuacja w przedmiarze Zadania II dotyczy jak w pytaniu nr 2 podbudowy
i nawierzchni wjazdów. Czy zamawiający morze jednoznacznie określić, jakie wartości do obliczeń w dokumentacji prawidłowe?

Odpowiedź nr 3:

Właściwe wartości do przedmiaru:

Dział: Wykonanie nawierzchni wjazdów:

 pkt 8: 147,55 m2,

 pkt 9:  85,80 mb,

 pkt 10: 147,55 m2,

 pkt 11: 133,60 m2,

 pkt 12: 124,60 m2 

Zapytanie dotyczące zadania I

Zapytanie nr 4:

W przedmiarze Zadania I pozycja 10 dział INSTALACJE ELEK1RYCZNE jest bez pozycji do obliczeń. Czy ta pozycja ma być zero w formularzu ofertowym? Nie można stwierdzić ze przedmiar jest tylko poglądowy i służy pomocniczo skoro działy z przedmiarów zamawiający umieścił w załączniku nr I do formularza ofertowego, który to jest wiążący i stanowi integralną część w całym postępowaniu przetargowym

Odpowiedź nr 4:

Zadanie I Dział 10  INSTALACJE ELEKTRYCZNE JEST BEZ POZYCJI  Należy doliczyć WLZ YDY 5 X 35 mm2 w ilości 30 mb oraz wykop, zasypanie wykopu, podsypka z piasku ,taśma w ilości 26,00 mb.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiary robót (pkt A.7. i A.8. załącznika nr 1 do SIWZ) nie mogą być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie mogą być traktowane jako element opisu przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część

 

Załącznik nr 1: Wyjaśnienie treśi SIWZ pdfdata wytworzenia2019-02-11
data udostępnienia2019-02-11
sporządzone przezBuczak-Badowska Ilona
opublikowane przezIlona Buczak-Badowska
ilość odwiedzin135
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zawonia, Trzebnicka 11 , 55-106 Zawonia, tel.: 71 312 81 82, 71 312 81 93, fax: 71 312 95 59, urzad@zawonia.pl, www.zawonia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@