Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Zawonia
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Zawonia  / Uchwały Rady Gminy Zawonia  / Uchwały rok 2008
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały rok 2008 Uchwały rok 2008


UCHWAŁA NR XIII/114/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia

UCHWAŁA NR XIII/114/2008
Rady Gminy Zawonia
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, uchwalonego Uchwałą nr VII/77/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. nr 213, poz. 2558), w granicach określonych na mapie w skali 1 : 5000, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały

2

Zmianą obejmuje się działki nr : 320/4, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311/1, 311/2, 311/3, 726, 632 (część), 329 (część), 304, obręb Złotów, AM 2.

W obowiązującym planie miejscowym w/w działki przeznaczone są pod : tereny rolnicze, oznaczone symbolem 6 R (część), tereny lasów i zadrzewień, oznaczone symbolami 5 ZL, 6 ZL, tereny dróg transportu rolnego, oznaczone symbolami 6 KDR (część), 7 KDR, 8 KDR (część), drogę dojazdową, oznaczoną symbolem 2 KDD (część) oraz zabudowę zagrodową, oznaczoną symbolem 1 RM.

3

Zakres ustaleń zmiany planu zostanie określony zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zawoni oraz na stronie internetowej gminy Zawonia.

6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.data wytworzenia2008-03-27
data udostępnienia2008-04-10
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin105
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zawonia, Trzebnicka 11 , 55-106 Zawonia, tel.: 71 312 81 82, 71 312 81 93, fax: 71 312 95 59, urzad@zawonia.pl, www.zawonia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@