Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Zawonia
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Zawonia  / Uchwały Rady Gminy Zawonia  / Uchwały rok 2008
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały rok 2008 Uchwały rok 2008


Uchwała Nr XVIII/133/2008 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny jednego kwintala żyta do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zawonia na 2009 r.

Uchwała Nr XVIII/133/2008

Rady Gminy Zawonia

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny jednego kwintala żyta do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zawonia na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) i art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) oraz na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala co następuje:

1.

Podatek od nieruchomości

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2009 r.:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,62 od 1m2 powierzchni użytkowej.

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,81 od 1 m2 powierzchni, w tym:

a) od magazynów związanych ze skupem zbóż 9,91 zł od 1 m2 powierzchni.

3) od powierzchni użytkowej lub ich części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł od 1 m2 w okresie prowadzenia działalności.

4) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni.

5) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,64 od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:

a) grupa podatkowa K 1 3,32 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) budynki letniskowe 6,64 od 1 m2 powierzchni użytkowej

6) od budowli 2% ich wartości.

7) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,74 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) od gruntów pozostałych:

- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -3,90 zł,

od 1 ha powierzchni,

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,19 zł od 1 m2 powierzchni.

8. Zwalnia się od podatku :

a) nieruchomości służące działalności kulturalnej, ochronie przeciwpożarowej i opiece

społecznej, nie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej ,

b) grunty wykazane w ewidencji jako użytki kopalne, oznaczone symbolem K,

nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej .

2.

Podatek rolny

Ustala się cenę 1 q żyta w wysokości 40,- zł jako podstawę do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zawonia w 2009 r.

4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 01.01.2009 r.data wytworzenia2008-12-15
data udostępnienia2008-12-15
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin243
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zawonia, Trzebnicka 11 , 55-106 Zawonia, tel.: 71 312 81 82, 71 312 81 93, fax: 71 312 95 59, urzad@zawonia.pl, www.zawonia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@