Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Zawonia
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Zawonia  / Uchwały Rady Gminy Zawonia  / Uchwały rok 2008
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały rok 2008 Uchwały rok 2008


Uchwała Nr XVIII /134/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2009

Uchwała Nr XVIII /134/2008

RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku ( M.P. z 2008 roku Nr 78 poz.692) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.( M.P. z 2008 roku Nr 59 poz.531), Rada Gminy Zawonia uchwala co następuje:

1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy, w złotych:

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 310

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 440

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 590

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

560

660

13

14

560

660

14

15

560

660

15

770

1270

Trzy osie

12

17

370

620

17

19

370

620

19

21

920

1220

21

23

920

1220

23

25

1400

1790

25

1400

1790

Cztery osie i więcej

12

25

940

1040

25

27

940

1040

27

29

1430

1570

29

31

1790

2330

31

1790

2330

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 820

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1030

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1270

4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

370

470

18

25

370

470

25

31

680

950

31

1370

1890

Trzy osie

12

40

1490

1690

40

1890

2420

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) : 740 zł;

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

320

370

18

25

320

370

25

470

550

Dwie osie

12

28

320

440

28

33

740

840

33

38

900

1270

38

1270

1640

Trzy osie i więcej

12

38

950

1050

38

1270

1370

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 950

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1270

2.

Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych do roku 1990 włącznie określa się w wysokości, w złotych:

1. dla środków transportowych, o których mowa w 1 pkt 1:

1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

320

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

470

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

610

2. dla środków transportowych, o których mowa w 1 pkt 3:

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 840

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1050

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1290

3. dla środków transportowych, o których mowa w 1 pkt 5 : 770 zł;

4. dla środków transportowych, o których mowa w 1 pkt 7:

1) mniejszej niż 30 miejsc 1000

2) równej lub wyższej niż 30 m-c 1270

3.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół oraz pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej.

4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

5.

Traci moc uchwała nr X/90/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2008.

6.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 01.01.2009r.data wytworzenia2008-12-15
data udostępnienia2008-12-15
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin216
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zawonia, Trzebnicka 11 , 55-106 Zawonia, tel.: 71 312 81 82, 71 312 81 93, fax: 71 312 95 59, urzad@zawonia.pl, www.zawonia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@